Byrådet skal spare 150 millioner i året. Men de vil ikke svare på hvordan.

Henning Warloe (H) mener byrådet må kutte opptil 200 stillinger for å oppfylle sin egen spareplan. Men byrådslederen freder de ansatte i kommunen.