Skjenkesteder uten alkoholfritt

18 skjenkesteder i Bergen har hittil i år fått påpakning og prikkbelastning fordi de ikke har gode nok alkoholfrie serveringstilbud til sine gjester.