- Tull og tøys

Tove Smaadahl i Krisesentersekretariatet er rykende uenig med Terje Galtung om kvinnedrapene.