Rammet av datavirus

Pasienter må vente på behandling fordi leger ikke får tilgang til røntgenbilder eller analyseprøver. Dataviruset begynner å gå å gå på helsen løs ved Haukeland.