Slekt følger slekters gang

Juletrefesten som kusineklubben «Oleanna» inviterer til hvert år er noe utenom det vanlige. Med unntak av inngiftede koner og menn er alle på festen etterkommere av Ole og Anna Olsen som bodde i Edvardsens gate 16 i siste halvdel av 1800-tallet.