– Ikke ukjent problem

– Dette er meget uheldig med tanke på den demokratiske utviklingen i Kurdistan. Det kan være aktuelt for oss å ta opp denne saken med kurdiske myndigheter.