• FOTO: Vegar Valde

Plassen for de store begivenheter

Tårnplass er plassen for de store begivenheter i menneskers liv. Her hever noen hodet i lykkerus, mens andre bøyer det i fortvilelse.