Skipperstuen får nei

Skipperstuen får ikke utvide uteserveringen.