Meiner det rasar oftare

Lokalkjende meiner rasa kjem hyppigare i Fatlaberget. Fleire trur sprengingsarbeidet på den nye tunnelen kan vere årsaka.