Reksten går av

Jan Reksten trekker seg midlertidig fra stillingen som sjefen for Forsvarets operative tjeneste.