Kan etterforske uten anmeldelse

Politiet kan starte etterforskning selv om læreren ikke er anmeldt.