Flygande sauer

Dei ni sauene stod svoltne og skalv ved ein fjellknaus på Hardangervidda, med lite håp om å overleva. Så kom redninga.