Færre i kolonne over fjellet

Det kan bli lang ventetid når uvêr lagar vanskar på fjellovergangane i vinter. Regelverket for kolonnekøyring er innskjerpa.