Håper på en god, ryddig semesterstart<p/>

Utesteder, kafeer og kultur- og næringsliv er alle fornøyde. Men enkelte venter på den årlige studentinvasjonen og fadderuken med en viss skepsis.