Vaksine-busser fra videregående skoler

Elever i den videregående skolen skal busses til vaksinesenteret fra mandag.