- Hjemmesnekret anlegg

Vest Tanks anlegg virket hjemmelaget og manglet helt elementære kontrollmuligheter, ifølge renseekspert.