Helgen kommer to dager for sent

Det blir kjempevær i dag og i morgen.