Roser frå Os

Når ein skal skildra stilar innan rosemålinga, vert alltid osmålinga nemnt som ein av dei. Men det byrja i Samnanger.