Hjelpevergen angrer ikke

Advokat Brit Hørgård Tilseth mener hun opptrådte riktig som hjelpeverge.