- Ufarlig for mennesker

Inntil fugleinfluensa begynner å spre seg fra menneske til menneske, er den ingen risiko for folk flest, mener influensaspesialist ved UiB.