Frøyland fastholder kritikken

– Jeg står fast på at institusjonene må skjerpe seg. Dagens rehabiliteringstilbud på Vestlandet er for dårlig, sier Ranveig Frøiland.