Mindre bråk og forstyrrelser på skolene

I dag er det mindre bråk og forstyrrelser i timene på skolen enn for ti år siden, viser en undersøkelse fra Atferdssenteret.