Den viktigaste saka i vår tid

bt.no oppsummerer dei siste 12.000 åra og spør: Kva er den viktigaste saka i vår tid?