Gassen ikkje farleg

Drikkevatnet er ikkje blitt giftig etter eksplosjonen i Sløvåg. Det viser dei førebelse vassprøvene.