Henlegger anmeldelse

Ansatte ved Sandviken sykehus ble anmeldt for brudd på taushetsplikten. Nå har politiet henlagt saken.