Får truleg søknad i retur

Kommunane i Nordhordland får truleg bompengesøknaden i retur. Føresetnaden om 50 prosent frå staten er urealistisk.