Krever at veivesenet må betale

Skanska krever penger fra Statens vegvesen. Selskapet mener første anbudskonkurranse på Hardangerbrua ble avsluttet uten saklig grunn.