KOLS er arveleg

Har du slektningar med KOLS, har du ein ekstra god grunn til å stumpe røyken. Bergensforskarar har funne to genar som utløyser sjukdomen.