Satsar på E39 i nord

Stamvegane i Sogn og Fjordane skal utbetrast for kring 4,5 milliardar kroner dei neste åra, ifølgje Nasjonal Transportplan.