Angrepillen på Rimi

I fremtiden kan nødprevensjon være å finne i butikkhyllene, hvis Legemiddelverket får det som det vil.