Har du paraske- videkatriafobi?

Mange frykter fredag 13. Derfor er ikke dagen noe å frykte.