- Saken vil havne i Høyesterett

Uansett utfall, er det lite trolig at en dom fra tingretten vil bli stående, mener jussprofessor Erik Røsæg.