- Søk erstatning

Ingen vet hvor mange tuberkulosepasienter som har vært utsatt for overgrep. - Vi oppfordrer dem til å registrere seg ved å søke billighetserstatning.