Steinras i Årdal

Et steinras sperrer deler av veien mellom Øvre Årdal og Årdalstangen.