Sosialklienter sliter på boligmarkedet

Boligmarkedet er tøffere enn noensinne. Likevel er ikke satsene for sosialmottakere justert på flere år.