Biltrafikken må øke for å betale Bybanen

Skal det de neste ti årene bli penger til Bybanen og Ringvei vest, er ikke økte bompengesatser nok. Det må 15 prosent mer biltrafikk til.