Skogbrann slukket

Brannen startet i en hytte på Valen. Så spredte den seg. Brannvesenet advarer mot knusktørre forhold.