Voldsofre må vente

Ingen nye straffesaker kommer i gang hvis det blir streik.