Ville ikke ut av brennende hus

Mannen nektet å forlate huset da det begynte å brenne. Dermed måtte politiet gripe inn.