Britisk tråler i arrest

Den britiske tråleren «Allegiac» blir ført til kai i Bergen i natt etter å ha fisket ulovlig i Nordsjøen.