- Strynefjellet må rassikrast

Fylkesrådmannen i Sogn og Fjordane, Jan Øhlckers, meiner at arbeidet på Strynefjellet må framskundast.