Kultursatsingen må nå komme i bydelene

Skal hovedmålet for Bergen Kommunes nye amatørkulturplan om at Bergen skal være Norges mest mangfoldige og aktive amatørkulturby nås innen 2017, må det satses langt sterkere enn i dag på tiltak som kommer det frivillige kulturliv i bydelene direkte til gode.