Kan ha vore statisk elektrisitet

Statisk elektrisitet kan lett oppstå i prosessindustrien, seier forskar.