Dagbøter virker ikke

Noen sykehus gir bøter til kommuner som ikke klarer å skaffe sykehjemsplass til ferdig behandlede pasienter. Men bøtene virker mot sin hensikt.