Fire felt på havnen skal gi flyt

Ny rundkjøring, ny fire felts havnevei og forlenget Håkonsgate. Det er noen av tiltakene i reguleringsplanen.