Møkkasak til politiet

Grønn etat har politianmeldt Bergen Rideklubb på grunn av uforsvarlig håndtering av hestemøkk på Sletten.