Foreldres utdanning avgjør

Her er noen av funnene fra undersøkelsen.