Amoniakklekkasje i Breiviken

Brannvesenet forsøker å lokalisere lekkasjen i kloakkrenseanlegget.