Engelske offiserar på Våganipen

I 1912 hadde England planar om ein militærbase i Fusa. Det meinte i alle høve avisa ”Strilen”.