Rektortørke i skolen

Behovet for nye rektorer er stort, interessen for jobben liten. En landsomfattende undersøkelse forteller om mellom null og fem søkere til lederstillinger i skolen.